Ställningsbyggnation

 

Utbildningen vänder sig till de yrkesgrupper som måste använda hjälpmedel för arbete på höga höjder. Ställningen ska ge en säkerhetsmässigt trygg arbetplats för personalen när de arbetar på hög höjder. Emellertid måste hjälpmedlen användas på rätt sätt för att säkerställa en säker användning.

 

Utbildningen omfattar de krav som ställs i  Arbetsmiljöverkets föreskrift Ställningar AFS 1990:12, 15 §. Eleven får behörighet för byggnation av ställningar upp till 9 meter. Efter avslutad utbildning erhålls bevis från Sveriges Byggindustrier.

 

Utbildningens längd är 8 timmar självstudier samt 8 timmar lärarledd undervisning.

 

 

TSAB:s auktorisation

Sveriges Byggindustrier (klicka för hemsida)