Alla människor är olika. Detta faktum gäller även vid inlärning. Varje individ har sin väg att nå målet och måste ha den rättigheten. Det är följaktligen inte viktigt att utbildningen bokstavligen måste göras lika från det ena utbildningstillfället till det andra. Vägen till målet varierar från individ till individ. Det viktiga är att utbildningsmålet uppnås. Inte vägen dit. Individen ges då en möjlighet att utveckla sin egen kunskap och att lösa de problem som kan uppstå för att nå målet. Att bilda ny kunskap, som individen äger, måste vara målet för all utbildning, att en förändring sker i kunskapsstrukturen.